Pages Navigation Menu

Fler hjärnor ska räddas

Posted by on May 8, 2013 in Kommunikation & PR, Puff | 0 comments

Västra Götalandsregionen ska bli bäst i Sverige på strokesjukvård!
Läs om det program som lett till kvalitetsutvecklingen.

Read More

Bättre vård – mindre tvång inom psykiatrisk heldygnssvård

Posted by on Sep 12, 2012 in Kommunikation & PR, Puff | 0 comments

Tvångsvårdade patienter utgör nästan 50 procent av de psykiatriska vårdplatserna. Med en nationell satsning i västra Götalandsregionens regi har vården förbättras.

Read More