Pages Navigation Menu

Tjugo koppar kaffe — ger en meter tyg

Posted by on Mar 30, 2015 in Övriga Artiklar | 0 comments

Den ”blå eko­no­min” är här! Haka på och för­stå busi­ness 3.0! En stra­tegi för till­växt där begrep­pet avfall inte exi­ste­rar, där det ska­pas kassa­flö­den, mas­sor av jobb och en bättre värld.

Read More

Bullrar om solfångarplanket

Posted by on Mar 30, 2015 in Övriga Artiklar | 0 comments

Nu ska Lerum få ett sol­fång­ande bul­ler­plank. Vad ger det i värme? I bästa fall lika myc­ket som en lång­tra­dare med flis. Det världs­u­nika pro­jek­tet är ifrå­ga­satt. Men poli­ti­kerna i Kom­mun­sty­rel­sen ger tum­men upp.

Read More

Upplev Mellanösterns futuristiska shoppingparadis

Posted by on Aug 19, 2014 in Övriga Artiklar | 0 comments

Dubai är känt som världens hetaste och mest snabbväxande resmål, med vräkiga byggnader och extrema shoppingcentrum.
Läs om en upplevelsehandel mitt i öknen.

Read More

I huvudet på nobelpristagaren

Posted by on Aug 1, 2014 in Övriga Artiklar, Puff | 0 comments

35 år gammal lade han fram sina upptäckter om dopamin i hjärnan. 43 år senare belönas göteborgaren Arvid Carlsson med nobelpriset i medicin år 2000.

Read More

2,5 åring körde bil över kajkant

Posted by on Jul 23, 2014 in Övriga Artiklar | 0 comments

Christine Gall är hjälten. Hon räddade sin son, vårt barnbarn.
“Barn rattade golfbil över hamnkaj” (GP) “Barn föll i vattnet med golfbil”(AB) “Tioårig flicka körde elbil över kajkant” (P4 GBG). Nyhetsklippen har berört många, inte minst vår familj. Barnets farmor skriver här om katastrofen som fick ett lyckligt slut.

Read More

Tunneltvisten kan kosta Lerum en halv miljard

Posted by on May 17, 2014 in Övriga Artiklar | 0 comments

Tvis­ten om avlopp­s­tun­neln ris­ke­rar att sluta med en total­nota på en halv mil­jard till Lerums skat­te­be­ta­lare. Floda Nyhe­ter har grans­kat en kom­mu­nal affär som kom­mer att sys­sel­sätta dom­sto­len en hel månad. Lerum står för hela ris­ken. Med bak­bundna hän­der i ett avtal har Lerums­borna inget val.

Read More