Pages Navigation Menu

Tjugo koppar kaffe — ger en meter tyg

Posted by on Mar 30, 2015 in Övriga Artiklar | 0 comments

Den ”blå eko­no­min” är här! Haka på och för­stå busi­ness 3.0! En stra­tegi för till­växt där begrep­pet avfall inte exi­ste­rar, där det ska­pas kassa­flö­den, mas­sor av jobb och en bättre värld.

Read More

Bullrar om solfångarplanket

Posted by on Mar 30, 2015 in Övriga Artiklar | 0 comments

Nu ska Lerum få ett sol­fång­ande bul­ler­plank. Vad ger det i värme? I bästa fall lika myc­ket som en lång­tra­dare med flis. Det världs­u­nika pro­jek­tet är ifrå­ga­satt. Men poli­ti­kerna i Kom­mun­sty­rel­sen ger tum­men upp.

Read More

Emma är hemma

Posted by on Feb 7, 2015 in Design & Interiör, Puff | 0 comments

Uppåt för gamla Emma! 1800-talets gulligaste fåtölj är återigen på modet – pimpad i såväl ny som gammal tappning. En reaktionär stilikon som trendbrytare.

Read More

Sista numret av Glas och Porslin med Design & Interiör

Posted by on Nov 27, 2014 in Design & Interiör | 0 comments

Första utgåvan av Glas och Porslinshandlarnas branchtidning utkom 1930 och sista 81 år senare 2011. Tidningen lades ned i samband med att Glas- och Porslinshandlarnas förbund slogs ihop med leverantörernas förbund GPHL och bildade BID – Branschföreningen för Interiör & Design.

Read More

Upplev Mellanösterns futuristiska shoppingparadis

Posted by on Aug 19, 2014 in Övriga Artiklar | 0 comments

Dubai är känt som världens hetaste och mest snabbväxande resmål, med vräkiga byggnader och extrema shoppingcentrum.
Läs om en upplevelsehandel mitt i öknen.

Read More