Pages Navigation Menu

Tunneltvisten kan kosta Lerum en halv miljard

Posted by on May 17, 2014 in Övriga Artiklar | 0 comments

Tvis­ten om avlopp­s­tun­neln ris­ke­rar att sluta med en total­nota på en halv mil­jard till Lerums skat­te­be­ta­lare. Floda Nyhe­ter har grans­kat en kom­mu­nal affär som kom­mer att sys­sel­sätta dom­sto­len en hel månad. Lerum står för hela ris­ken. Med bak­bundna hän­der i ett avtal har Lerums­borna inget val.

Read More

Erika Lagerbielke jubilerar

Posted by on May 3, 2014 in Design & Interiör, Puff | 0 comments

Glas är hennes arbetsmaterial, men inte det enda. Textil är ett annat. Erika Lagerbielke är superproduktiv och formgivaren bakom kronprinsessparets servisglas.

Read More