Pages Navigation Menu

Fler hjärnor ska räddas

Målet: Västra Götalandsregionen ska bli bäst i Sverige på strokesjukvård!

1800 personer i Västra Götaland drabbas årligen av en TIA – transitorisk ischemisk attack –  som betyder att  en del av hjärnan får tillfällig syrebrist.  Nya nationella riktlinjer och mer pengar till strokesjukvården  ska höja beredskapen och förbättra insatserna.

-Det kommer att  rädda många människor till ett oberoende liv, säger docent Lars Rosengren, Neurologen, Sahlgrenska samt ordförande för regionala Strokerådet.

Sju tvärprofessionella team från sju olika sjukhus deltar i detta utvecklingsprogram som ska förbättra kvaliteten och effektiviteten inom prehospital- och akut strokesjukvård.

– Det finns ett stort gap mellan vad vi vet och vad vi gör, alltså mellan kunskap och praxis, säger Wenche Jenssen som tillsammans med Agneta Patriksson, leder programmet som ska implementera de nya nationella riktlinjerna för strokesjukvård på regionalnivå. Det sker med stöd av Genombrottsmetoden, som bygger på tydliga patientfokuserade mål, enkla mått och mätmetoder samt att testa många små förändringar i liten skala.

Läs om processen i detta förbättringsarbete.  Fyra Nyhetsbrev NYHETSBREV OM STROKE av Titti Thorsell

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *