Pages Navigation Menu

Amsterdam förebild för Göteborg -igen

Av ett förfallet hamnområde skapades en av Amsterdams mest attraktiva boendemiljöer. I bostadsbristens Göteborg och inför ombyggnaden av Södra Älvstranden kan Amsterdams Waterfront vara en förebild och holländarnas byggnadskonst åter komma till användning i staden.

Artikeln som publicerades 13 januari 2008 i Göteborgs Posten beskriver en spännande boende.

-Vattnet i Amsterdam ses som lika god kvalitet som parker och övrig natur. För Göteborg bör denna insikt medföra att stora ansträngning läggs på hur vatten och dess möten med byggda gestaltas, säger Jörgen Berg, arkitekt.

Läs hela artikeln Amsterdam_opt i Göteborgs Posten

TEXT: Titti THORSELL

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *